SMART+GUARD färgval och applikationer

SMART+GUARD finns i 5 färger; rött, grönt, gult, blått och vitt.

SMART+GUARD i tålig polykarbonat,  ger skydd mot oavsiktlig skada och vandalisering.

Finns med eller utan en siren, den larmade versionen av larmpunktslocket låter högt (90dB). Sirenen ljuder när locket har lyfts.

SMART+GUARD utanpåliggande larmpunktsskydd är perfekt för offentliga byggnader där larmpunkter har installeras.

SMART+GUARD finns i 5 färger; rött, grönt, gult, blått och vitt.

 

Applikationer

Brandlarm

Smart+Guard Röd

Brandlarm och livräddningssystem

Nödutgång

SMART+GUARD Grön

Frigör nödutgångsdörrar

Gaslarm

SMART+GUARD Gul

Varning för gasavstängning eller kemiskt spill

Poollarm

SMART+GUARD Blå

Räddning behövs eller ingrepp krävs

Inget specifikt larm

SMART+GUARD Vit

Larm som är avsedda för icke-nödsituationer

Köp ditt SMART+GUARD nu